Forening Revisor Pligt

Hvad er en grundejerforening? – Bolius

Hop til Har du som grundejer pligt til at være medlem af en grundejerforening? – En grundejerforening kan fx … om der er tinglyst en pligt til at …

Love – Søofficers-Foreningen

Foreningens medlemmer samt disses rettigheder og pligter …. Når årsregnskabet er afsluttet, forelægges det foreningens revisorer, der meddeler bestyrelsen, …

Fonde og foreninger – hvad er det? | e-conomic regnskabsprogram

Fonde og foreninger kan have mange forskellige formål. Nogle driver … Hvis man er erhvervsdrivende, har man pligt til at aflægge årsregnskab til Erhvervs- og …

Vedtægter – D.E.F. Sport – Danske Elitesportsudøveres Forening

Foreningens navn er Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF-sport). … Danske Elitesportsudøveres Forening har pligt til at høre og involvere sine … Repræsentantskabsmødet kan bestemme at der vælges en lønnet revisor i stedet for eller …

Regnskab og revision – Hørsholm Kommune

Der er forskellige krav og regler for revision og regnskab for foreninger og aftenskoler i Hørsholm Kommune. Få mere information på denne side.

[PDF]Foreningen Cykling uden alder

6. apr. 2017 – Revision af årsregnskabet … Konklusion på den udførte revision … dele af foreningens registreringssystemer og forretningsgange, hvor risikoen for … Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den i …

Momspligt i foreninger og organisationer: RevisorGruppen Danmark

20. jun. 2013 – Foreninger, organisationer m.fl. er omfattet af de almindelige regler om afregning af moms. Det betyder, at foreninger og organisationer som …

[PDF]§ 1. Foreningens navn: § 2. Foreningens hjemsted: § 3 Foreningens …

Foreningens hjemsted er: Gudbjerg og dets naturlige opland. …. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. Stk. 8.

Vedtægter – Gedved Idrætsforening

Vedtægter for GEDVED IDRÆTSFORENING Af 1932 § 1. … Bestyrelsen har ret og pligt til at udstøde ethvert medlem, der bevidst skader foreningen eller … Den ordinære generalforsamling vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant.

skat.dk: Selvangivelses- og skattepligt – forening

25. feb. 2009 – Revisor for foreningen har ved brev af 1. oktober 2007 til skattecentret anmodet om at foreningen anses som fritaget for selvangivelses- og …